Foto: Anna-Lena Karlssonvalencia
38-04-0355 sto Brun, stj 88 cm
DIPLOM / GI
RS 5796        

Almnäs Hi-Fi RS 413 GI

Parlington Pimpernell RS 250 ELIT

Sedgehill Pickles SPSB 3030
Parlington Caramel SPSB 1566

Dileas of Brux RS 1838 ELIT

Speyside Prairie Gold SPSB 2452
Craig Phadrig Greylag SPSB 9909

Östertorps Hélena RS 3830 DIPLOM/ELIT(Brun)

Winston van Maaszicht RS 236 A (Fux)

Boltwood Gold Plate SPSB 2542
Waterfrets Angela NL-S 94350

Östertorps Djinn RS 2491 DIPLOM/AB (Brun)

Repelsteeltje v.d Kersenhof RS 177 A (Fux)
Zamora v.h Kolkje RS 1635 DIPLOM/AB

 

Valencia

Valencia är född hos oss. Modern Hélena är diplomsto /ELIT-prem. Helsyster till godkända minihingsten Östertorps Illuster RS 316 och är efter A-premierade Winston v. Maaszicht RS 236 som lämnat 3 godkända söner i Sverige och minst 8 diplomston. Han är själv mångfaldig champion minihingst och fått som mest 43p och 10:a på traven. Mormodern Östertorps Djinn RS 2491 är även hon diplom/AB-premierad. Djinn fick endast 2 avkommor innan hon dog och det resulterade i ett diplomsto och en godkänd hingst.

Valencia 2 år  Foto: Mia Kronblad

Valencia's meriter:
2007 utställning Vartofta 88888=40p plac 4/7 GULD
2007 premiering Bjärsjölagård 89888=41p plac 2/10 DIPLOM / GI  
2008 utställning Norrköping 88888=40p plac 2/4 GULD